Een jaar na de behandeling middels de bevriesmethode is er van deze bos Japanse duizendknoop geen spoor te vinden. De invasieve exoot keert hier niet meer terug..