Via sensoren wordt (ook op afstand) nauwlettend in de gaten gehouden wanneer de grond een temperatuur van -10 ◦C bereikt. Vervolgens worden de vrieslansen en de koelvloeistof zorgvuldig verwijderd. Deze methode zorgt voor geen enkel nadelig effect op het bodemleven en de zaadbank, slechts eliminatie van die hinderlijke duizendknoop.