De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve plantensoort die oorspronkelijk uit Oost-Azië komt. Na 1950 begon deze plant zich op grote schaal te verspreiden in Europa, waaronder Nederland. De plant is bijzonder moeilijk te bestrijden vanwege zijn sterke wortelstelsel. Kleine stukjes wortelstok kunnen snel nieuwe planten vormen, waardoor de duizendknoop zich via bijvoorbeeld tuinafval eenvoudig verspreidt. Vooral nabij bebouwde gebieden zoals spoordijken, terreinen en wegbermen is de plant veelvuldig te vinden.

In zijn oorspronkelijke habitat in Azië wordt de plant onder controle gehouden door natuurlijke vijanden, zoals bepaalde insecten en schimmels. Deze vijanden ontbreken echter in Europa, waardoor de duizendknoop hier ongehinderd kon groeien.
In Europa heeft de Japanse duizendknoop zich in rap tempo weten te verspreiden, mede door zijn ongevoeligheid voor de meeste bestrijdingsmiddelen. Traditionele methoden om de plant te bestrijden, zoals chemische middelen en mechanische verwijdering, blijken vaak ineffectief. Hierdoor heeft de duizendknoop jarenlang vrij spel gehad, wat heeft geleid tot aanzienlijke ecologische en economische schade. De plant verdringt inheemse soorten, ondermijnt infrastructuur en is moeilijk te verwijderen.

Dankzij onze bestrijdingsmethode die gebruikmaakt van vrieskou kunnen wij de Japanse duizendknoop wel effectief verwijderen. Onderzoek heeft aangetoond dat de celstructuur van de duizendknoop niet bestand is tegen aanhoudende vorst. Door middel van bevriezing kan de temperatuur rond de wortels van de plant drastisch worden verlaagd. Dit leidt tot het afsterven van de plant. Het aanleggen van een gesloten systeem dat deze vrieslansen integreert, biedt een oplossing om de invasieve duizendknoop voorgoed te bestrijden. Deze innovatieve aanpak brengt een einde aan de problemen die deze hardnekkige plant met zich meebrengt en helpt bij het herstellen van de balans in het ecosysteem.